Детска стоматология

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ

ДЕТСКИ ЗЪБИ: 

Първите зъби поникват в устата на детето с нормална форма и големина, но няколко месеца по-късно емайла  започва да се руши. Скоро след това започва да се руши и подлежащия дентин. Това може да стане около 8-10 месечна възраст на детето, но най-често става около 2-3-та годишнина. Слабо минерализирания емайл се “олющва”, а дентина се оцветява в тъмно кафяво. Кариес на ранното детство е много специфично заболяване с тежки поражения върху временните зъби. Като причини за него могат да се изтъкнат:

1. Смутена бременност: Неправилен режим на хранене на бременната, късни токсикози на бременността, през които се засяга процесът на минерализация на временните зъбки. Най-рискови за това са 6-9 месец.

2. Изкуствено и непълноценно хранене на детето. Постоянно присъствие на въглехидрати в устата на детето – използване на биберон намазан с мед, нощно хранене с шише и биберон с подсладено мляко или вода.

3. Смутена калциево-фосфорна обмяна; смутена функция на околощитовидните жлези.

“Синдром на биберона с мед”: Развива се при нормално протичане на бременността и раждането. Използването на биберон намазан с мед за по-лесно приспиване на детето, както и подсладени разтвори преди сън води до развитието на повсеместни кариеси на временните зъби.

Мукофагия: Изразява се в хапане на устни и бузи при деца с повишена нервно-психична активност. Трябва да бъде обърнато навреме внимание на детето за да не се затвърди това като вреден навик. В противен случай се търси консултация с ортодонт за изработване на профилактични апаратчета. Почистването на зъбките трябва да започне още с поникването на първото зъбче. За целта се използва марличка или памуче, напоени с кислородна вода 3%, която предварително е разредена с вода в съотношение 1:1. От годинка и половина зъбките започват да се мият с четка и паста от родителите като постепенно детето се учи да може да мие зъбките си само. На три годинки детето трябва да може да мие само зъбите. На детето се обяснява, че трябва да рисува пушек с четката върху зъбките си. Зъбките се мият минимум сутрин и вечер. Най- добре е след всяко хранене по възможност. Децата трябва да мият зъбите си със специални детски четки. Те са с по-малки размери на главата. Хубаво е зъбните четки да са с неравномерна височина на косъмчетата от изкуствени влакна. Зъбната четка трябва да се сменя на 2-3 месеца. Остарялата четка е амортизирана, косъмчетата й са разперени встрани и тя трудно осъществява почистващата си функция. Освен това с течение на времето те се колонизират от микроби и допълнително инфектират венците. За децата има разработени специални детски пасти за зъби. Те обикновено са с приятни за тях плодови аромати и детски картинки на опаковките. Задължително е пастите да са с флуор.

Флуорна профилактика: Флуорната профилактика цели допълване недостатъчния приход на флуор(F) в емайла на зъба, увеличавайки неговата твърдост и здравина. Има два основни вида флуорна профилактика:

1. Ендогенна: Oзначава въвеждане на профилактични дози флуор през храносмилателния тракт. Методите са: Флуорирани питейни води (един от най-ефективните методи), флуорирана сол, мляко, минерални води, приемане на флуориди чрез таблетки и др.

2. Екзогенна: Това е външно, локално, местно прилагане на флуорни препарати. Прилага се след пробива на зъбите. Флуорната профилактика е насочена към двата основни етиологични фактора на кариеса, а именно да се повиши степента на устойчивост на твърдите зъбни структури и да се намали действието на деструктиращите фактори (микроорганизми, зъбна плака и субстрата й).

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg